Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen Általános Szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (címe: 2330 Dunaharaszti, Kassák L. utca 6/A.) által üzemeltetet weboldal használatára, a weboldalon elektronikus úton történő szerződéskötésekre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.  

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe az egyes szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 

A szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató cégneve: Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 6/A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: harmoniapont@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-154689

Adószáma: 23838954-1-13

Telefonszáma: Pápai Edit (30) 488-4325

A szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) bejelentett adatkezelő.

NAIH Engedély száma: NAIH-53894/2012

 

A jelen „ÁSZF”-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezéseire.

A weblap üzemeltetője a Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 6/A., elektronikus értékesítési címe: harmoniapont@gmail.com). A jelen weblap böngészése során a felhasználó elfogadja azt, hogy a Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és a weblapon található információkat kizárólag saját személyes információ szerzésére használhatja fel.

A Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak, a hírlevelek, a videó-anyagok és a képek változatlan, vagy nagymértékben hasonló átvételéhez, terjesztéséhez, többszörözéséhez és nyilvános előadásához, valamint üzleti célú vagy egyéb felhasználásához, amelyen Harmónia Pont Kft., szerzőségét nem tüntetik fel.

Amennyiben a weblapon található képeket, tartalmakat, videókat harmadik személy honlapján, nyomtatott formában, vagy nyilvános előadáson azonos vagy hasonló formában észlelik a jogtulajdonosok, úgy másolt oldalanként napi 50.000 Ft+Áfa, azaz napi ötvenezer forint+Áfa, másolt képenként és videónként fix. 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint+Áfa összegű kötbért számláznak a jogtalan felhasználónak.

Az átvétellel a jogtalan felhasználó kifejezetten elfogadja a fentebb írt kötbér megállapodást és annak mértékét.

 

I. Hírlevelekre feliratokozás feltételei, a feltételek elfogadása

 

A www.babokamasszazs.com oldalán hírlevélre történő feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A hírlevelekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti azt, hogy az általa megadott e-mail cím olyan személyes, vagy üzleti e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, információkat kapjon a weboldal üzemeltetőjétől. Az üzemeltető a leiratkozás lehetőségét biztosítja.

A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus levelet küldjön a részére.

A feliratkozás/ leiratkozás minden esetben önkéntesen történik.

A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik a Harmónia Pont Kft. által küldött elektronikus levél alsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

A Harmónia Pont Kft. a feliratkozáskor megadott személyes adatokat, bizalmasan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek nem adja át, azokat nem ellenőrzi. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai eszközökön tárolja, azokról kizárólag biztonsági másolatot képez és tárol.

Adatmódosítás, vagy az adatbázisból való teljes és végleges törlési igény a harmoniapont@gmail.com címre küldhető el. Erre vonatkozó törlési igény beérkezését követő 48 órán belül az adatbázisból történő teljes és végleges törlés megtörténik.

A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre:

-        vezetéknév és keresztnév (vagy cégnév),

-        e-mail cím

A felhasználó által megadott adatokat hírlevél, hirdetés küldésére használja fel a szolgáltató, azokat semmiféle módon nem ellenőrzi.

A hírlevél szolgáltatás ingyenes, a hírlevelekre történő feliratkozás/leiratkozás fizetési kötelezettséggel nem jár az igénybevevő részére.

 

II.  Élő tanfolyamok 

 

Az élő tanfolyamokhoz tartozó jelentkezési felületen a nevének, számlázási címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával a „Jelentkezés” gombra kattintva jelentkezhet a Harmónia Pont Kft. tanfolyamaira. A jelentkezésről 48 órán belül visszaigazolást kap. A visszaigazoló e-mail tartalmazza tanfolyam részletes leírását és a fizetésre vonatkozó banki információkat. Amennyiben 48 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail, érdemes felvenni velünk a kapcsolatot a harmoniapont@gmail.com e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: (30) 488-4325. A jelentkezést követő 8 napon belül 2.000.-Ft/Fő előleg utalandó át a Harmónia Pont Kft.-nek a K&H Banknál vezetett számlájára. A szolgáltató az előleg beérkezését követően véglegesíti a jelentkezését.

Lemondási feltételek:

    - A tanfolyam díjmentesen lemondható a tanfolyam első napja előtt 14. naptári napig.

    - A tanfolyam első napja előtti 13. nap közötti lemondás esetén a befizetett előleg 0%-át téríti vissza a szolgáltató. 

    - Lemondás esetén lehetőség van átjelentkezésre egy későbbi időpontban tartandó tanfolyamra. Amennyiben az átjelentkezési

      időpont is lemondásra kerül, a befizetett összeget a szolgáltató nem téríti vissza.

Amennyiben a meghirdetett program (élő tanfolyam) a Szervező, vagyis a Harmónia Pont Kft., lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át – 8 napon belül - visszautalja a befizető bankszámlájára.

A jelentkezéskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre:

-        vezetéknév és keresztnév (vagy cégnév),

-        e-mail cím,

-        telefonszám,

-        posta és számlázási cím.

 

III.       Dobozos oktatóanyag:

 

A dobozos oktatóanyaghoz tartozó rendelési felületről  a vevő a nevének, számlázási címének, telefonszámának, e-mail címének és postázási címének megadásával megrendelheti Harmónia Pont Kft (cím: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos u. 6/A.,) oktató anyagát. 

A kitöltött megrendelőlap a "Megrendelem" gombra kattintva küldhető el Harmónia Pont Kft (továbbiakban: szolgáltató) részére.

A megrendelést követően a megadott e-mail címre a szolgáltató 48 órán belül elküldi a rendelés visszaigazolását.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt oktatóanyag címét, valamint a szállítás időpontját A megrendelés gomb lenyomásával a vevőt fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni a termék átvételekor.

A végszámlát a csomaggal együtt kézbesítjük.

A dobozos termék futárszolgálattal vagy postán kerül kiszállításra. A kiszállítás díja 500 Ft Magyarországra történő kiszállítás esetén.

 

A megrendelés elektronikus úton – távollevők között - megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár és a szerződés a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel jön létre a szolgáltató és a fogyasztó között. A szerződés nyelve:  magyar.

Az elektronikus úton megkötött szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak,       a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Megrendelő az elállási szándékot a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben, vagy postai úton jelezheti, a harmoniapont@gmail.com e-mail címre, illetve a 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 6/A. postai címre.

Az oktatóanyag szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos szerző a Harmónia Pont  Korlátolt Felelősségű Társaság.  Az  oktató anyagokról tilos bármilyen másolatot készíteni és azt sokszorosítani, részben vagy egészben közzétenni, nyilvánosan bemutatni, az alapján saját hasonló szolgáltatást létrehozni, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Nyilvános bemutatás, részben, vagy egészben történő közzététel, másolat (sokszorosítás), átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, írásbeli felszólításra.

A Harmónia Pont Kft.-nek és Pápai Editnek joga van visszautasítani minden olyan tanfolyam-jelentkezést vagy DVD megrendelést - ideértve a már kifizetett jelentkezéseket és megrendeléseket is - amely üzleti érdekeit sértheti. (Pld. konkurens, vagy annak tűnő személyek megrendelései).

A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Harmónia Pont Kft a teljes összeget 8 banki napon belül visszatéríti a befizető részére.

Ezen döntés jogát a Harmónia Pont Kft. fenntartja a maga számára. A megrendelés törlése ellen semmiféle jogorvoslattal vagy kártérítési igénnyel nem élhet a megrendelő.